Architecture Degree Programme at “Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning

The Faculty of Architecture / Architecture (English taught)
3rd Year, sem 1, 2023-2024

UP-3E | Technique of Urban Design

Compulsory Course | Hours/Week: 2C | ECTS Credits: 2

Department:
Course Leader:
conf. Claudiu Runceanu
Teaching language:

English

Learning outcomes:

Providing specific knowledge for understanding the operational dimension of the urban intervention
Acquiring specific urban design technique knowledge
Providing technical capability for the urban designers, in order to elaborate urban plans at zonal and detail scale

Content:

1. Introduction, field of study, content
2. The plot – technical elements
3. Regulations regarding the building layout on the plot – part I
4. Regulations regarding the building layout on the plot – part II
5. Regulations regarding the building layout on the plot – part III
6. Regulations regarding the building height
7. Urban indicators
8. Road system, accesibility and parking
9. Regulations regarding the aspect of buildings and fencing
10. Public utilities – part I
11. Public utilities – part II
12. Urban plans – the zonal urban plan (PUZ)
13. Urban plans – the detailed urban plan (PUD)
14. Final review

Teaching Method:

Lectures with illustrations and comments

Assessment:

Final examination (60%) and assessment during the course activity (40%)

Bibliography:

C. Sitte - Arta construirii orașelor, Ed. Tehnică, București, 1991
Laurian Radu, Urbanismul
Ioanid Virgil, Circulația în orașul modern, Ed. Tehnica, Bucuresti
Hg 525/1996
Legea 350/2001
Codul Civil – Cartea a III-a Despre bunuri, Titlul III, Capitolul IV – servituțile
Ordinul 119/2014 al Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației
Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și al Amenajării Teritoriului 91/1991